P2P стрийминг

Стриймингът представлява пряко и непрекъснато излъчване на медия, предоставяна от доставчик. Клиентът може да използва даден медия плейър, за да започне да гледа предоставения файл (например филм), още преди целият файл да е бил прехвърлен.

P2P стриймингът се отнася до разпространение на видео потоци чрез използването на софтуерни прилоцения, базирани на peer-to-peer системата. Видео потоците могат да бъдат най-различни, като най-често става въпрос за телевизионни канали, предавания или събития от най-различни краища на света. Потенциалът на този вид разпространение е изключително голям, тъй като така всяка медия има възможността да достигне световни мащаби. Всеки пиър, който се включи в мрежата за да гледа видеото съответно предоставя възможност на други зрители също да се включат, които от своя страна също се превръщат в пиъри.

По този начин може да се достигне много голяма и световна аудитория, без да се влагат никакви допълнителни инвестиции или разходи.

Получените от крайния потребител потоци обикновено са забавени с няколко минути спрямо оригиналния източник. Качеството на видеото зависи до голяма степен от броя на зрителите в момента, като колкото повече участници в системата има, толкова по-добро ще бъде и качеството.

Разпространението на видео потоци обикновено е по-евтино чрез използването на P2P системи, отколкото традиционните методи. Още повече, че това може да се извършва и от частни лица за разпространението на файлове, независимо дали са собствено производство, с право на разпространение или чрез телевизионна карта. Недостатък на P2P стрийминга спрямо обикновеното телевизионно предаване от единен сървър е липсата на гарантирано добро качество и надежден поток.

Всеки зрител е част от веригата на пиърите, които могат да имат както положително, така и отрицателно влияние върху надеждността на стрийминга, в зависимост от поведението и техническите способности на техните компютри, смъкване или качване на много други файлове едновременно, бавна интернет връзка и други. При P2P стрийминга контролът е много ограничен, тъй като първоизточникът не може да ограничи достъпа до определени райони или групи потребители, както и не може да контролира качеството на видеото, звука и други характеристики.